Thursday, July 20, 2006

Plagiarism

Merriam-Webster Online Dictionary

plagiarism

1 : an act or instance of plagiarizing
2 : something plagiarized

plagiarize
Function: verb
transitive senses : to steal and pass off (the ideas or words of another) as one's own : use (another's production) without crediting the source
intransitive senses : to commit literary theft : present as new and original an idea or product derived from an existing source

Copying or adopting the literary, musical, or artistic composition or work of another and publishing or producing it as one's own original composition or work.

The dictionary defines plagiarism as the act of "...stealing and using the ideas, writings, or inventions of another as one's own" or ".... taking passages, plots, or ideas from another and using them as one's own".

Ang plagiarism sa makatuwid ay isang uri ng pagnanakaw. At sana alam mo, mahal kong tagabasa, na ang blog kong ito ay naisulat ng dahil sa aking sariling damdamin at nadarama. hindi mo ito maaaring kuhain at ang angkinin na para bang sa iyo. masarap basahin. alam ko. pero sana, nababatid mo kung hanggang saan lang ang hangganan mo. at ito ay hanggang sa pagbabasa at pagbibigay ng opinyon, sang ayon ka man o hindi. at sana igalang mo ang karapatan ko sa bagay na ito. maraming salamat.

2 comments:

  1. wow.. bakit tol.. sino ang nagnakaw???

    ReplyDelete
  2. I want to thank the blogger very much not only for this post but also for his all previous efforts. I found glowing-ali.blog.friendster.com to be extremely interesting. I will be coming back to glowing-ali.blog.friendster.com for more information.

    ReplyDelete